Foro "Intervencións psicosociais na prevención de riscos laborais: da teoría a práctica"

O Grupo de Traballo de Saúde e Benestar Ocupacional da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organizou o Foro "Intervencións psicosociais na prevención de riscos laborais: da teoría a práctica", que tivo lugar no salón de actos do COPG en Santiago de Compostela, o pasado día 22 de outubro de 2016.

O obxectivo xeral deste foro foi debuxar unha aproximación á situación actual da xestión dos riscos psicosocias nas organizacións e aportar elementos da reflexión para a acción preventiva

Intervención no Foro
Intervención no Foro
Intervención no Foro
Intervención no Foro
Asistentes ao Foro
Asistentes ao Foro
Momento do Foro
Momento do Foro