Xornada técnica sobre "O erro humano nas organizacións"

O 18 de outubro celebrouse na sede colexial unha xornada técnica sobre "O erro humano nas organizacións", coordinada por Carlos Montes Piñeiro, vogal da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do COPG.
Interviñeron Araceli Iglesias Isla, psicóloga e ergónoma e directora de Hércules Prevención, que disertou sobre os fallos na organización; e Rocío Seoane Farré, presidenta da Asociación de Ergonomía Galega, que expuxo ás persoas asistentes os referentes da ergonomía ao servizo das persoas no campo da prevención dos riscos laborais.

Momento da xornada técnica
De esquerda a dereita: Carlos Montes, Araceli Iglesias e Rocío Seoane
Momento da xornada técnica
De esquerda a dereita: Carlos Montes, Araceli Iglesias e Rocío Seoane
Momento da xornada técnica