Xornada “A convivencia nos centros educativos é tarefa de toda a comunidade”

A Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, organizou a Xornada “A convivencia nos centros educativos é tarefa de toda a comunidade”, que se celebrou o 22 de novembro de 2018, na sede colexial. 

Esta xornada tivo como obxectivo analizar a situación en Galicia e achegar solucións ante os conflitos que xurden nas relacións cotiás nos centros educativos. 

Asistentes á xornada
Momento da xornada
Momento da xornada
Momento da xornada
Momento da xornada