Conferencia "O papel da/o Psicóloga/o desde a perspectiva do xulgador: Actuación previa e no acto de xuízo"

O 14 de decembro de 2013 tivo lugar a Conferencia “O papel da/o Psicóloga/o desde a perspectiva do xulgador: Actuación previa e no acto de xuízo” na sede do COPG. Foi coordinada por María Dolores Seijo Martínez, Presidenta da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio e impartida por Emilio Fernández de Mata, Maxistrado da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

Emilio Fernández Mata e María Dolores Seijo Martínez
Momento da conferencia
Asistentes á conferencia