IV Edición Beca Siota de Investigación en Psicoloxía

O 1 de xullo de 2003 o Comité Seleccionador da Beca Siota, acordou adxudicar a  Beca Siota de Investigación en Psicoloxía ao proxecto presentado por José Javier González Hermida, colexiado G-1996, co título "Validación do instrumento SKT, para a detección da demencia na poboación galega".