Novo convenio para a Mediación Familiar Intraxudicial en Ferrol

9/12/2016

Recentemente, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, xunto co Colexio de Avogados de Ferrol, asinaron un convenio para a implantación dun programa de mediación familiar intraxudicial en Ferrol en 2016.