Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, administracións públicas e Xustiza e o COPG, para a Atención Psicolóxica a Mulleres que Sofren Violencia de Xénero e Abramos o Círculo