Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o COPG en materia de protección civil, para dar un servizo de atención psicolóxica telefónica á situación de emerxencia sanitaria producida