Convenio entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Consellería de Política Social, o Ministerio Fiscal, o COPG e o Colexio de Avogados de Santiago para o programa de mediación intraxudicial en Santiago