Convenio Marco de Colaboración entre o COPG e o Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia