Convocatoria Asemblea Xeral de colexiados e colexiadas