Curso “Aplicación do Protocolo Unificado para o tratamento transdiagnóstico dos trastornos emocionais: visión teórica e práctica clínica”