Declaración institucional do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia do 25 de novembro de 2015