Deontoloxía e docencia: o artigo 45 do Código Deontolóxico do/a Psicólogo/a