Folleto "Atención psicolóxica a mulleres e menores vítimas de violencia de xénero"