Impreso de solicitude de filiación á Sección de Psicoloxía e Saúde