Incapacidade civil. Criterios para valorar a incapacidade