Lei 3/2014, de 27 de marzo, na que se inclúe a emenda que recoñece os dereitos adquiridos polas psicólogas e psicólogos que na actualidade desenvolven o seu labor no ámbito sanitario