Perfil do/a profesional da psicoloxía nunha residencia de persoas maiores