Protocolo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o COPG para a prestación de asistencia pericial á Administración de Xustiza