Real Decreto 170/2010, de 19 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de centros de recoñemento destinados a verificar as aptitudes psicofísicas dos condutores