Real Decreto 2490/1998, de 20 de novembro, polo que se crea e regula o Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicoloxía Clínica