Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, polo que se desenvolve a lei 50/1999, de 23 de decembro,sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos