Real Decreto 965/2006, de 1 de setembro, polo que se modifica o Regulamento Xeral de circulación aprobado polo Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro