Real Decreto 976/2011, de 8 de xullo, polo que se modifica o Regulamento de Armas, aprobado polo Real Decreto 137/ 1993, de 29 de xaneiro.