RECOMENDACIÓNS PROFESIONAIS SOBRE INFORMACIÓN E SUFRIMENTO HUMANO