Resolución de 11 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral da Mariña Mercante, sobre a acreditación da aptitude psicofísica para o manexo de embarcacións de recreo.