Resolución do 24 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Sanidade, pola que se modifica o Anexo da Orde SND/310/2020, de 31 de marzo