Solicitude e compromiso de aceptación normativa para formar parte do Grupo de Tráfico e da Seguridade