Circular Nº 286

Circular Nº 286
Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
7/2021
Editorial: 

25 anos sostendo emocións nas emerxencias galegas 

Este 2021 cúmprense 25 anos do xermolo que deu lugar ao Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Nacía como a Comisión de Protección Civil, tras evidenciarse os prexuízos ocasionados pola ausencia dun enfoque psicolóxico en dúas importantes situacións de emerxencia: o embarrancamento do Casón en 1987 e os sismos na zona de Becerreá, en Lugo, en 1995.

Sobre aquelas bases que construíron un grupo de psicólogos e psicólogas de diversos ámbitos de intervención (da clínica, da intervención social, da educativa, das organizacións…) foise definindo un proxecto ambicioso, no que se implicou a Administración galega coa sinatura do primeiro convenio en maio de 1997. A partir de aí, grazas á formación, ao adestramento e ao compromiso de moitos colexiados e colexiadas que se implicaron neste grupo, foi medrando o que a partir de 2004 se constituíu como GIPCE.

Unha evolución que pasou dun rol de asesoramento profesional á Administración en situacións de emerxencia a alcanzar a entidade dunha rede de profesionais capaz de dar unha resposta eficaz en situación de emerxencia e catástrofe en calquera punto de Galicia todos os días do ano as 24 horas do día.

As emerxencias son as cicatrices da nosa historia máis recente. Algunhas son profundas feridas que nos conmocionaron no seu momento, como o accidente do tren Alvia en 2013, a caída do globo aerostático en Santiago de Compostela en 2004 e, máis recentemente, a explosión dunha pirotecnia ilegal en Tui. Pero son máis de 250 intervencións ao longo deste cuarto de século: 25 anos sostendo as emocións das persoas que atravesan un dos momentos máis difíciles da súa vida.

O GIPCE é a garantía dunha asistencia integral, de calidade, nas emerxencias galegas, que ten probada a súa eficacia ao longo de todo este tempo. Un conxunto de colexiados e colexiadas que desde o seu compromiso profesional, cunha vocación de servizo á sociedade, interveñen xunto con outros equipos de profesionais para reducir o impacto destas experiencias, tanto coas persoas afectadas, como cos propios intervenientes.

E tamén supón o claro exemplo da utilidade social da psicoloxía, estando ao servizo das persoas e das comunidades nun momento dramático, no que en tan só un intre todo cambia. A actuación do GIPCE, integrado dentro dos protocolos de activación do 112, ao longo de tantos anos nas meirandes emerxencias, así como nas máis pequenas que nos pasan desapercibidas, facilitou a proxección social da profesión, no seu conxunto, como un servizo esencial neste tipo de situacións.

Para o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia é un motivo de orgullo contar cun equipo de profesionais tan comprometidos que forman parte do GIPCE, ou que pasaron por este grupo sumando e construíndo algo moito maior. Os nosos parabéns por este importante aniversario e o agradecemento por levar tan lonxe a psicoloxía.

Iframe: 
style="position:relative;padding-top:max(60%,326px);height:0;width:100%">