Emprego Público ou Convocatorias

Estas ofertas ou convocatorias de emprego público publícanse porque poden considerarse do seu interese. O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, non se fai se responsable da veracidade da oferta de emprego nin das súas condicións. Unicamente será responsable de eliminar, o antes posible, a devandita oferta, de apreciar que non se axeita as expectativas. O COPG tamén pode decidir, seguindo os criterios preestablecidos, difundir ou non, as ofertas de emprego público ou convocatorias. Pregamos que se aprecia algún defecto na mesma o comunique para adoptar as medidas oportunas.