VI Edición Beca Siota de Investigación en Psicoloxía

O Comité Seleccionador da VI Edición da Beca Siota en Investigación en Psicoloxía decidiu declarar deserta a convocatoria nesta edición. 

Coincidiron todos/as os membros do Comité Seleccionador en que o proxecto presentado non reunía os criterios básicos que debería cumprir un proxecto de investigación.