XII Edición Beca Siota de Investigación en Psicoloxía

O Comité Seleccionador da Beca Siota de Investigación en Psicoloxía acordou, na súa reunión do 7 de abril de 2021, unha vez valorados os proxectos presentados, declarar deserta a Beca na súa XII edición ao estimar que os devanditos proxectos non acadan os criterios básicos que debe cumprir un proxecto de investigación.