Formación

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Dereitos humanos e saúde mental”, que se celebrará os días 24 e 25 de novembro de 2023 na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
 
O curso pretende acadar unha alfabetización básica nesta materia, que permita os/as profesionais integrar principios e regras de Ordenamento Xurídico na súa labor asistencial diarias, ben de xeito transversal, ben en relación a materias concretas.
 
Para a inscrición é preciso enviar o boletín cuberto ao enderezo electrónico copgalicia@copgalicia.gal ata o 14 de novembro, ou ben realizar a inscrición a través da sede electrónica do COPG.

Programa
Boletín de inscrición

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Síndrome de Down: deterioro cognitivo e saúde mental no envellecemento”, que se celebrará o día 2 de decembro de 2023 na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

O curso pretende dar a coñecer as características do proceso de envellecemento das persoas coa síndrome de Dowm ou outra capacidade intelectual e proporcionar estratexias básicas para a atención e a relación con este colectivo, como potenciais clientes/as dos seus servizos.

Para a inscrición é preciso enviar o boletín cuberto ao enderezo electrónico copgalicia@copgalicia.gal ata o 28 de novembro, ou ben realizar a inscrición a través da sede electrónica do COPG.

Programa
Boletín de inscrición

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Aplicación do protocolo unificado de Barlow para o tratamento dos trastornos emocionais”, que se celebrará os días 21 e 22 de decembro de 2023 na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

O curso ten como obxectivo xeral a actualización de coñecementos sobre o enfoque transdiagnóstico en psicopatoloxía e psicoloxía clínica e, dar a coñecer dunha maneira práctica, un dos tratamentos propostos desde este enfoque, o Protocolo unificado de Barlow para o tratamento dos trastornos emocionais.

Para a inscrición é preciso enviar o boletín cuberto ao enderezo electrónico copgalicia@copgalicia.gal ata o 18 de decembro, ou ben realizar a inscrición a través da sede electrónica do COPG.

 

Programa
Boletín de inscrición