Directorio Psicólogo/Psicóloga

David Facal Mayo
Nº Colexiación: G-02798
Centro:
Unidade de Psicoxerontoloxía. Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela
Dirección:
Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus Vida
Localidade:
Santiago de Compostela
Provincia:
A Coruña
 

 
Area de traballo:
Idades de intervención: