Carlos Álvarez, fala da fobia social como patoloxía común na poboación

Carlos Álvarez García, psicólogo clínico e membro da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, fala de como a fobia social é un trastorno que afecta entre un 3% e un 13% da poboación e de que a pesar de que non é unha patoloxía que fora en aumento, sí que é un problema moi común ao largo da vida.