A decana do COPG acerca da barreira psicolóxica ás pseudoterapias

A decana do COPG, Mª Rosa Álvarez Prada comenta a barreira psicolóxica acerca das pseudoterapis. Indica que non hai opción a debate, xa que sería arriscar a saúde das persoas.