En todos os centros educativos debería haber un psicólogo

Entrevista a Hipólito Puente Carracedo, vicedecano do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia sobre a insistencia por parte de psiquiatras a psicólogos en non estigmatizar ás persoas con enfermidades mentais e en mellorar a prevención da violencia