O Desenrolo das persoas nas organizacións: falemos de coaching pshycologhy

O psicólogo Israel Villar Enjo, do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, experto en coaching, fala deste tipo de actividades e explica a relación entre a psicoloxía e o coaching.