Os adultos non coñecen ben os riscos da tecnoloxía e do xogo para os fillos"