Os psicólogos e psicólogas alertan das consecuencias sociais do desemprego

Mª Concepción Prado Álvarez, vicesecretaria do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, recomenda estar activos e motivados ante unha situación prolongada de desemprego. Detrás de esta realidade atópanse consecuencias psicolóxicas máis ou menos graves, que aínda que é dificil de probar a relación entre o desemprego e a depresión, nos últimos anos aumentaron as depresións en persoas que se atopan neste colectivo.