A presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia fala sobre a expulsión dos alumnos nas aulas

Manuela del Palacio García, presidenta da Sección de Psicoloxía Educativa do COPG, comenta que hay unha serie previa de estatexias que permiten frear situacións de conflicto antes de chegar ao expediente.