"Que o pai sexa o agresor acrecenta exponencialmente o trauma".

Entrevista en La Voz de Galicia a Mª Victoria Canosa Raña, psicóloga sanitaria e terapeuta do Programa de Atención Psicolóxica a Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.