A sede do COPG acolle a exposición da psicóloga Encarna Álvarez Gallego