Temos medicación para a ansiedade desde os seis anos

Encarnación Sueiro, psicóloga clínica, afirma que nos colexios pódese facer moito traballo prevetivo para reducir as crises e ensinar como afrontalas. Impartiu un curso no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia sobre abordaxe da ansiedade na infancia e adolescencia.