Un de cada catro maiores de 65 anos padecen mermas de atención ao conducir

As probas de psicotécnicos detectan as súas dificultades de concentración, reacción e outras ao guiar vehículos. Eva Muíño e Pilar Casal, psicólogas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, e directoras de dous de estos centros, observan en Santiago alteracións cognitivas en un de cada catro maiores de 65 anos, un 25%.