"A Violencia pódese corrixir"

Rubén Villar Trenco, coordina unha terapia psicolóxica para erradicar condutas violentas nos homes. En dez anos, o programa "Abramos o Círculo", atendeu a 700 varóns con problemas de agresividade, e en algúns casos de maltrato.