Ni ética nin moralmente se pode criminalizar a unha persoa que se esta xogando a vida

Entrevista en Faro de Vigo a Ana Isabel Martínez Arranz, coordinadora do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia sobre cómo se está realizando a comunicación no caso do ébola.