Profesionais da psicoloxía dos psicotécnicos demandan unha maior comunicación coa Administración para reducir a sinistralidade nas estradas galegas

O colectivo de profesionais da psicoloxía que desempeñan o seu labor nos psicotécnicos de Galicia representados a través do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia demandan unha comunicación máis fluída coa Administración co fin de unificar criterios e poder traballar na mesma dirección co obxectivo de reducir a sinistralidade nas estradas galegas.