AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

División de Psicoloxía da Intervención Social

A División de Psicoloxía da Intervención Social (PISoc) foi creada polo Consejo General de la Psicología para unificar, a nivel nacional, o ámbito profesional de intervención que lle é propio. O obxectivo que persegue é coordinar, integrar e desenvolver as actividades científico-profesionais das persoas colexiadas especializadas na devandita área.

En síntese, o que busca é unha optimización dos recursos dispoñibles e unha mellora constante dos coñecementos e competencias profesionais, para o/a colexiado/a profesional da área, co fin de ofrecer e garantir un servizo de calidade para a sociedade, potenciando, ademais, a acreditación das competencias profesionais na materia.

A División tamén desempeñará a función de asesoramento ante os diferentes Órganos de Goberno do Consejo General de la Psicología, en todas aquelas cuestións relativas a ese ámbito disciplinar.

Poderán ser membro da División os/as colexiados/as que estean interesados/as e cumpran os requisitos establecidos. Para ser membro Ordinario os requisitos son:

- Estar colexiado/a.

- Presentar a solicitude de incorporación pertinente (que figura en http://www.cop.es/index.php?page=PSoc-formulario).
- Satisfacer a cota de inscrición, se a houbese (Non é necesario, ata a consolidación do funcionamento da División, aboar ningunha cota de inscrición).

- Non estar incurso en sanción que leve aparellada a súa inhabilitación no Colexio.

MÁIS INFORMACIÓN